کدخبر : 534

مرد مکانیک شطیان صفت پسر نیشابوری را در مغازه تعمیرگاهی اش شکنجه می کند و از او فیلم میگیرد.

مرد مکانیک شطیان صفت پسر نیشابوری را در مغازه تعمیرگاهی اش شکنجه می کند و از او فیلم میگیرد. در زیر این فیلم از شکنجه مرد بی رحم را مشاهده می کنید.

 

 

 

 

 

 

    آیا این خبر مفید بود؟
    ارسال نظر:

    عنوان
      عنوان