کدخبر : 562

تصادف زنجیره ای در خیابان های آمریکا رخ داد که بسیاری از اوتومبیل ها به یکدیگر برخورد کردند و باعث تلفات زیادی شد.

تصادف زنجیره ای در خیابان های آمریکا رخ داد که بسیاری از اوتومبیل ها به یکدیگر برخورد کردند و باعث تلفات زیادی شد.

 

 

 

 

    آیا این خبر مفید بود؟
    ارسال نظر:

    عنوان