ارسال نظر:

  • بی نام
    0

    حالا احمدی نژاد چه گلی سر این ملت زده؟ کار ما ازجای دیگری عیب دارد.

  • ناشناس
    0

    جح

عنوان