قیمت| قیمت تضمینی| قیمت تضمینی کلزا و سویا|

کدخبر : 1390

قیمت تضمینی کلزا و سویا و سیاست های حمایتی دولت در این زمینه توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد.

 قیمت تضمینی کلزا و سویا و سیاست های حمایتی دولت در این زمینه توسط وزیر جهاد کشاورزی مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در خصوص  را اعلام کرد.

متن کامل مصوبه ابلاغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است:

به استناد مفاد قانون اصلاحقانون تضمین خرید محصول قانون اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ 1399/9/12 مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ 1401/6/9 تصویب کرد: 1- در اجرای قانون مذکور، بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصولات دانه کلزا و سویا برای سال زراعی 1401-1402 به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف: سیاست حمایت غیر قیمتی 1- یارانه کاشت

به منظور تقویت و ایجاد انگیزه های توسعه کشت قراردادی کلزا و سویا ، یارانه کاشت برای تامین بخشی از هزینه های کود و بذر معادل بیست هزار (20/000) ریال به ازای هر کیلو گرم در نظر گرفته می‌شود.

2- یارانه بیمه:

کشاورزان تولیدکننده دانه کلزا و سویای مشارکت کننده در طرح کشاورزی قراردادی نسبت به سایر تولیدکنندگان تخفیفی بیشتر معادل (20) درصد از حق بیمه سهم کشاورزان برخوردار خواهند بود.

ب: سیاست حمایت قیمتی :

قیمت تضمینی دانه کلزا و سویا به شرح جدول ذیل تعیین می گردد:

2- جدول قیمت دانه های  روغنی برحسب افت و رطوبت توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود.

3- در اجرای بندهای "ت" و "ر" ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی میباشد.

4- به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، رعایت کامل استانداردهای مربوط الزامی است.

5- انجام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول میباشد.

6- به استناد ماده (61) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (36) آئین نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، بمنظور تولید محصولات سالم،خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی می باشد.

7- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع موردنیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1402 کل کشور تامین نماید.

8- شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر مکلف است در صورت حصول سود از محل فروش روغن و کنجاله با تأیید شورا، نسبت به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابه التفاوت به این گروه از تولید کنندگان پرداخت نماید.

9- دستورالعمل نحوه اجرای این مصوبه توسط معاونت امور زراعت با همکاری معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، اتاق اصناف کشاورزی ایران و شرکت بازرگانی دولتی ایران تهیه و به دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه، که پس از تائید توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ می گردد.

کلزا گیاهی است از خانواده شب بو (Brasicaceae) ، یک ساله، دگرگشن و یکی ازمهم ترین گیاهان زراعی که از دانه آن جهت تولید روغن استفاده می‌شود. در دهه اخیر این محصول روغنی از نظر متوسط عملکرد روغن جهانی از رتبه پنجم به رتبه سوم صعود کرده است که کشورهای اروپائی و کانادا و چین و هند قسمت اعظم روغن خود را از آن تهیه می‌کنند. به دلیل وجود گونه هایی با خصوصیات متفاوت ، امکان کشت آن در شرایط سرد ، گرم و معتدل دنیا وجود دارد. مبداء آن کشورهای آسیای میانه و اروپا است. دراستان گلستان کلزا با تیپ رشد بهاره کشت می‌گردد. مقاومت به شوری کلزا حدوداً ازگندم بیشتر و از جو کمتر است و آستانه خسارت ناشی از شوری در ارقام تجاری حدود 6-5 دسی زیمنس بر متر می‌باشد. درمناطقی ازاستان که دارای بارندگی 350-300 میلیمترمی باشد می‌توان به صورت دیم اقدام به کشت این محصول نمود. درحال حاضر بجز نخود که به علت نداشتن بازار اقتصادی مناسب امکان کشت آن درسطح وسیع وجود ندارد کلزا تنها گیاهی است که درتناوب با گندم و جو می‌تواند به عنوان یک محصول پائیزه اقتصادی کشت شود وضمن تولید، نقش بسیار مؤثری درکنترل آفات خاک زی مانند زابروس دراراضی دیم استان داشته باشد.

روغن سویا حاوی اسید لینولئیک بسیار بالایی است و به همین دلیل از آن نمی‌توان برای تهیه روغن سرخ کردنی استفاده کرد دانه سویا از لحاظ اسید آمینه متیونین نسبت به کنجد فقیر است اما از لحاظ اسید آمینه لیزین در سطح بالایی قرار دارد سویا بیش از سایر دانه‌ها به پروتئین حیوانی شباهت دارد. روغن سویا ۴۹ درصد لینولئیک اسید و ۲۵ درصد اسیداولئیک دارد. میزان پروتئین دانه سویا بسیار بیشتر از سایر دانه‌های روغنی است. ارقام زیر نشان دهنده تفاوت عمده سویا با سایر دانه‌های روغنی به لحاظ میزان روغن و پروتئین است. میزان پروتئین سویا۳۰–۵۰ درصد، کلزا۱۸–۲۵ درصد، آفتابگردان ۱۵–۲۵ درصد، گلرنگ ۱۵–۲۵ درصد، کنجد ۱۹–۲۵ درصد، بادام زمینی ۲۵–۳۵ درصد می‌باشد

میزان روغن در سویا۱۸–۲۵ درصد، کلزا۴۰–۵۰ درصد، آفتابگردان۲۵–۵۰ درصد، گلرنگ۴۰–۵۰ درصد، کنجد۲۵–۴۵ درصد، بادام زمینی۴۵–۶۵ درصد می‌باشد.

میزان پروتئین سویا دو برابر سایر دانه‌های روغنی است اما درصد روغن آن از سایر دانه‌های روغنی رایج کمتر است. وجود پروتئین زیاد سبب شده‌است که کنجاله روغن کشیده شده آن برای تغذیه انسان بسیار مناسب باشد.

پایان پیام/

 

    آیا این خبر مفید بود؟
    ارسال نظر:

    عنوان