کدخبر : 528

پژما جمشیدی که از دوستان صمیمی مرحوم علی انصاریان بود امروز در جشنواره فجر برای آن مرحوم اشک ریخت...

پژما جمشیدی که از دوستان صمیمی مرحوم علی انصاریان بود امروز در جشنواره فجر برای آن مرحوم اشک ریخت...

 

 

index

 

 

    آیا این خبر مفید بود؟
    ارسال نظر:

    عنوان