کدخبر : 577

رزیتا قبادی در لایو اینستاگرامی اش درباره ممنوع الکاری اش افشاگری کرد.

رزیتا قبادی در لایو اینستاگرامی اش درباره ممنوع الکاری اش افشاگری کرد. مجری سابق عصر خانواده در لایو اینستاگرامی گفت در اولین برنامه پس از صحبت رقص در برنامه در اتاق گریم بودم که کاغذی به من دادند و گفتند باید  سه بار به خاطر برنامه  قبل  عذرخواهی کنم. سه باز عذرخواهی کردم اما باز هم مرا ممنوع الکار کردند.

 

 

 

 

    آیا این خبر مفید بود؟
    ارسال نظر:

    عنوان