اخبار فیلم و عکس
  • سریال جیران | عکس سریال جیران

    سریال جیران که مدتی بود با شکایت شاکی خصوصی توقیف شده بود و از نمایش خانگی حذف شده بود، رفع توقیف شد.