کدخبر : 1085

رصدورزشی: طبق توضیحات زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، پاداش پایان خدمت بازنشستگان لایحه بودجه ۱۴۰۱ به رقم ۴۷۲ میلیون تومان رسیده است.

 پاداش پایان خدمت بازنشستگان افزایش یافت. لایحه بودجه ۱۴۰۱  از افزایش پایان خدمت بازنشستگان خبر داد.پایان خدمت بازنشستگان به رقم 472 میلیون تومان رسیده است.

طبق توضیحات زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، پاداش پایان خدمت بازنشستگان لایحه بودجه ۱۴۰۱ به رقم ۴۷۲ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش رصدورزشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: نمایندگان در نشست امروز صبح این کمیسیون تلفیق ضمن مخالفت با پاداش ۴۴۵ میلیون تومانی پایان خدمت بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده، این رقم را تا ۴۷۲ میلیون تومان افزایش دادند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با اشاره به مصوبه امروز نمایندگان گفت: نمایندگان در نشست امروز صبح این کمیسیون ضمن مخالفت با پاداش ۴۴۵ میلیون تومانی پایان خدمت بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده، این رقم را تا ۴۷۲ میلیون تومان افزایش دادند.

 

    آیا این خبر مفید بود؟
    ارسال نظر:

    عنوان
      عنوان