حرم امام حسین (ع)

کدخبر : 1254

حرم حسینی علیرغم نزدیک شدن به زیارت اربعین برای اولین بار از زمان سقوط رژیم صدام بدون زائر است.

 حرم حسینی علیرغم نزدیک شدن به زیارت اربعین برای اولین بار از زمان سقوط رژیم صدام بدون زائر است.

در عراق حکومت نظامی اعلام شده است. 

حرم امام حسین

    آیا این خبر مفید بود؟
    ارسال نظر:

    عنوان