وام مسکن متقاضی
  • وام مسکن | وام مسکن 200 میلیونی | وام مسکن روستایی

    در جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی توسط شبکه بانکی کشور بر مبنای ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شد.

۱ |